Start

DIGITAL WORKPLACE ARENA 2018

KONFERENS 14 NOVEMBER • TEMADAG 15 NOVEMBER • STOCKHOLM


Ladda ner programmet


Anmäl dig nu!

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid införande av tekniska lösningar för digitala arbetsplatser och moderna arbetssätt!

Digital Workplace Arena 2018

Vad är nyckeln till produktivitet idag? Vart är den moderna och allt mer digitala arbetsplatsen på väg? Hur skapar du en effektiv digital miljö som stödjer medarbetarna och den digitala transformationen? Vilka vägval behöver du göra och vilka är framgångsfaktorerna vid införandet av en modern arbetsplats? Hur bidrar en bra digital miljö och användarupplevelse till ett bättre resultat?

Ny teknik förändrar den moderna arbetsplatsen och vårt sätt att arbeta. Vi får nya sätt att kommunicera och samarbeta och vi kan också få mer anpassad information och fatta bättre beslut i det dagliga arbetet. En strategi för den moderna och allt mer digitala arbetsplatsen bör därför sträva efter att tillgängliggöra tekniken och skapa en digital miljö som är uppbyggd med användaren i centrum.

Digital Workplace Arena 2018 ger dig svar på de viktigaste frågorna för dig som arbetar med införande av teknik som stöttar moderna arbetssätt och därigenom bidrar till en mer produktiv och effektiv organisation.

Under konferensen får du lyssna till många intressantatalare och experter och ta del av olika praktikfall som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Digital-Workplace-Arena-2018-3

Keynote Speakers

Strategier och design av den digitala arbetsplatsen – skapa en effektiv digital miljö med användaren i centrum

Henrik Gustafsson
Digital Strategist & Business Designer
KnowIT

Läs mer
x

Strategier och design av den digitala arbetsplatsen – skapa en effektiv digital miljö med användaren i centrum

 • En väl fungerande digital arbetsplats är förutsättningen för att lyckas med digitaliseringen av en verksamhet – hur skapar du en effektiv digital miljö som stödjer medarbetarna
 • Utveckla och upphandla system med designtänk, helhetssyn och användaren i centrum

Henrik är digital strateg, analytiker och arkitekt med gedigen erfarenhet från social kollaboration, information management och Enterprise architecture. Han hjälper organisationer att bli mer produktiva, responsiva och innovativa genom digital transformation. Henrik guidar företag och organisationer kring hur de kan anamma nya digitala arbetssätt och teknologier. Henrik är också medförfattare till boken ”Den digitala arbetsplatsen”. På Knowit jobbar han som digital strateg och verksamhetsutvecklare med fokus på intranät och utvecklingen av den digitala arbetsplatsen.

Designing great employee experiences to win the war for talent

Jonas Bladt Hansen
Advisor
Bloch&Østergaard ApS

Läs mer
x

Designing great employee experiences to win the war for talents

 • How great employee experiences delivers to the company’s bottom line
 • How robots will help us deliver better employee experiences
 • How to design digital solutions to improve the digital employee experience
 • How to apply the Employee Experience mind-set in your everyday work

Jonas stora passion är digital transformation och hur digitala lösningar gör det möjligt för människor att fungera bättre. För honom handlar digital transformation om att skapa win-win-situationer för organisationer och deras medarbetare där digitalisering gör jobbet roligare ger alla möjlighet att förbättra sin prestation. Jonas har utvecklat Arlas flera prisbelönta intranät, CheckIn. Han var ledare för utveckling och implementering av Arlas första globala intranät. Intranätet är utformat kring medarbetarnas beteenden och behov snarare än avdelningar. För Arla har Jonas även utvecklat den globala kommunikationsstrategin för Arlas transformationsprogram Calcium, som syftar till en besparing på 400 miljoner euro.

Moderatorer

Susanna Stensdotter
Verksamhetsutvecklare, förändringsledare och ledarskapscoach
Acando

Läs mer
x

Susanna har arbetat med att översätta strategier till handlingar, internationellt såväl som multikulturellt i över 15 år, både som linjechef och förändringsledare. Hennes passion är beteendeförändring, hon kopplar gärna ihop Digital Workplace med 80-talets kontor. Susanna representerar, tillsammans med Emil, hela spektrumet av ”Technology driven & Behavior centric” för DW.

Emil Wessberg
Ämnesexpert inom DW och lösningar
Acando

Läs mer
x

Emil är konsult sedan snart 20 år men upplever att han kan allt mindre. Konstigt? Verksam från start inom området collaboration och informationsdelning ser han att slutanvändaren fortfarande har det tufft. Specialiserad på arkitektur, lösning och digital molntransformation brinner Emil för slutanvändarens perspektiv. Bakgrund som systemutvecklare, CTO, affärsledare och sagoberättare.

Övriga talare och praktikfall

Så moderniserade och digitaliserade Microsoft arbetsplatsen

Henrik Byström
Affärsområdeschef Modern Workplace
Microsoft

Läs mer
x

Så moderniserade och digitaliserade Microsoft arbetsplatsen

 • Vad är nyckeln till produktivitet idag och varför?
 • Vad innebär en modern och digital arbetsplats idag?
 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande av Modern Workplace?
 • Framtidsspaning – vad är nästa steg för att modernisera arbetsplatsen?

Henrik Byström har mer än 15 års erfarenhet av att diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom såväl privat som offentlig sektor, alltid med säker användarvänlig produktivitet i fokus. Han är en uppskattad talare, som både utmanar och uppmuntrar oss att tänka nytt och våga förändra våra organisationer och arbetssätt genom att möjliggöra arbete oavsett tid och plats och genom att dela med oss och nätverk med varandra. Henrik är också aktiv och uppskattad bloggare på LinkedIn.

Så får AstraZeneca Facebook Workplace att fungera som en global mötesplats

Christophe Eléhn
Global kommunikationsansvarig för Workplace by Facebook
AstraZeneca

Läs mer
x

Så får AstraZeneca Facebook Workplace att fungera som en global mötesplats

 • Hur dina egna erfarenheter av sociala medier påverkar dina förväntningar när de används i arbetet
 • Hur du väljer plattformar som är användarvänliga, roliga med smarta algoritmer som levererar relevant innehåll
 • Så ger Workplace alla en röst och lyfter fram de historier och innehåll som gör ett företag unikt
 • Betydelsen av en inspirerande och ändamålsdriven företagskultur för att motivera och behålla människor och få alla att bidra till historier som gör företagskulturen mer personlig

I sin nuvarande roll leder Christophe det långsiktiga implementeringsarbetet av Workplace by Facebook, en omställning från det traditionella intranätet till en global mötesplats. Han var tidigare kommunikationsansvarig för AstraZenecas globala forskningsanläggning i Göteborg samt PR- och pressansvarig för Graphene Flagship, Europeiska kommissionens största forskningsprojekt. Christophe är konstant nyfiken på vad som gör att vi människor gör det vi gör, hur kommunikation skapar förtroende som skapar relation för att nå långsiktig framgång.

Digitalisering av workplace på SCANIA

Per Andersson
Senior Digital Strategist, End User Productivity
Scania IT / VOLKSWAGEN TRUCK & BUS

Läs mer
x

Digitalisering av workplace på SCANIA

 • Att välja plattform efter behov och användarnytta
 • Viktiga beslut att fatta för att lyckas med digitaliseringen av arbetsplatsen och skapa en mer produktiv verksamhet
 • Konsekvenser av att införa molntjänster (som Office 365) för arbetsplatsen och hur vi skapar integration med existerande teknik för en positiv användarupplevelse

Per har en bakgrund som chef, projektledare och systemutvecklare som har gett honom en gedigen och bred erfarenhet och därmed mycket bra förutsättningar för att lyckas i olika roller inom IT. De senaste 16 åren har Per haft olika slags ledarskapsuppdrag med mycket lyckade resultat inom både offentlig sektor och i privata företag som t.ex. IKEA och SCANIA. Strategi, utveckling och ledarskap är nyckelord för Per. Med medvetet strategiskt arbete, med planering och uppföljning av projekt/aktiviteter får han genom delaktighet av sin organisation mycket levererat. Han tycker om att utveckla processer och arbetsrutiner, men samtidigt sträva efter att uppnå snabbhet, enkelhet och effektivitet.

En fysisk och virtuell arbetsplats i symbios skapar nya möjligheter – erfarenheter av fem år utveckling

Peter Östman
Kommunikationschef
Vasakronan

Läs mer
x

En fysisk och virtuell arbetsplats i symbios skapar nya möjligheter – erfarenheter av fem års utveckling

 • Vilka är Vasakronans viktigaste erfarenheter av moderna arbetsplatslösningar – egna och kundernas?
 • Hur kan du bättre stödja det fysiska och virtuella samarbetet i din verksamhet?
 • Hur skapar platsen, tekniken och människorna tillsammans bättre förutsättningar att hantera omvärldens krav?
 • Hur kan tänka du göra för att komma fram fortare med nya arbetsplatslösningar?

Peter arbetar med extern och intern kommunikation och har även ett övergripande ansvar i ledningsgruppen för bolagets strategiska IT-utveckling. Han ägnar en stor del av sin tid till att inspirera vd:ar, generaldirektörer och ledningsgrupper i hur de kan använda sina arbetsplatser som verktyg för förändring och utveckling.

Digitaliseringen sätter kunden i fokus och organisationen på läktaren

Anna Gärdin
Digitaliseringschef
Nacka Kommun

Läs mer
x

Digitaliseringen sätter kunden i fokus och organisationen på läktaren

 • På vilket sätt kräver digitaliseringen kundfokuserade processer?
 • Hur kan den nya tekniken skapa nya arbetssätt?
 • Hur ökar vi organisationens förmåga att arbeta datadrivet?
 • Hur balanserar vi ett arv av gammal teknik med krav på nya flexibla lösningar?

Anna har en CIO-roll i Nacka kommun samt ansvarar för att leda, styra och samordna kommunens digitala utveckling. Anna kommer närmast från Skatteverket där hon haft rollen som Skattedirektör och chef för tjänsteutveckling inom Skatteverkets största verksamhetsområde, årlig beskattning

Så delar Vatten & Miljö i Väst AB – VIVAB snabbt och säkert information till alla medarbetare efter rollens behov

Johan Lindbom
Projektledare VIVAB
InAdvance

Läs mer
x

Så delar Vatten & Miljö i Väst AB – VIVAB snabbt och säkert information till alla medarbetare efter rollens behov

 • Så skapade VIVAB en säker och tillgänglig dokumenthantering för kommunikation och samarbete
 • Hur digitalisering av arbetsplats och Office 365 ger tillgång till information vid mobilt arbete
 • Hur upplever användarna den nya lösningen för kommunikation och samarbete?
 • Hur uppnår VIVAB en hög användargrad av systemet?

Johan har mer än 20 års erfarenhet av ledning och styrning av IT/IS funktioner. I roller som IT-chef, systemansvarig, affärsutvecklare samt projektledare har han byggt upp en gedigen kunskap och erfarenhet från flertal branscher i både privat och offentlig sektor. 2014 grundade Johan konsultbolaget InAdvance med tjänster inom IT ledning och digitaltransformation. Johan drivs av nyfikenhet och en strävan efter att förenkla, förbättra och göra saker på ett smartare sätt som skapar en tydlig kundnytta.

Hur Electrolux frigör och delar innovationskraft med en molnbaserad arbetsplats

Ralf Larsson
Director Online Employee Engagement and Development
Electrolux

Läs mer
x

Hur Electrolux frigör och delar innovationskraft med en molnbaserad arbetsplats

 • Ta fram ett tydligt krav på den tekniska lösningen och skapa ett businesscase för den digitala arbetsplatsen – en framgångsfaktor
 • Enkät och engagemang från medarbetare för att uppfylla kraven?
 • Hur skapar du samordning med företagsledning och projekt?
 • Hur genomför du en effektiv migrering och onboarding för att snabbt få ut nyttan av den nya plattformen

Ralf driver transformation för den digitala arbetsplatsen på Electrolux. Fokus ligger på kommunikation on-line mellan medarbetare och ledarskap för att skapa engagemang och samarbete.

Paneldiskussion

Paradigmskifte på arbetsplatsen – vart är den på väg?

Henrik Byström
Affärsområdeschef Modern Workplace
Microsoft

Läs mer
x

Paradigmskifte på arbetsplatsen – vart är den på väg?

 • Vilka är de hetaste trenderna inom den moderna arbetsplatsen?
 • Hur sker samarbetet inom företaget och med externa partners i framtidens moderna organisation?
 • Hur väljer du rätt teknik för effektiv kommunikation, kollaboration och moderna arbetssätt i framtidens organisation?

Paneldebatt med:
Henrik Byström, Microsoft

Carl Wåreus, Google

Mille Beckman, Telia Company

Daniel Karlsson, Acando

Carl Wåreus
Head of Partners/Agencys
Google

Läs mer
x

Paradigmskifte på arbetsplatsen – vart är den på väg?

 • Vilka är de hetaste trenderna inom den moderna arbetsplatsen?
 • Hur sker samarbetet inom företaget och med externa partners i framtidens moderna organisation?
 • Hur väljer du rätt teknik för effektiv kommunikation, kollaboration och moderna arbetssätt i framtidens organisation?

Paneldebatt med:
Henrik Byström, Microsoft

Carl Wåreus, Google

Mille Beckman, Telia Company

Daniel Karlsson, Acando

Mille Beckman
Advisor, Digital Workplace, Business Manager
Telia Company

Läs mer
x

Paradigmskifte på arbetsplatsen – vart är den på väg?

 • Vilka är de hetaste trenderna inom den moderna arbetsplatsen?
 • Hur sker samarbetet inom företaget och med externa partners i framtidens moderna organisation?
 • Hur väljer du rätt teknik för effektiv kommunikation, kollaboration och moderna arbetssätt i framtidens organisation?

Paneldebatt med:
Henrik Byström, Microsoft

Carl Wåreus, Google

Mille Beckman, Telia Company

Daniel Karlsson, Acando

Daniel Karlsson
Vice President and Digital Workplace champion at Digital Core
Acando

Läs mer
x

Paradigmskifte på arbetsplatsen – vart är den på väg?

 • Vilka är de hetaste trenderna inom den moderna arbetsplatsen?
 • Hur sker samarbetet inom företaget och med externa partners i framtidens moderna organisation?
 • Hur väljer du rätt teknik för effektiv kommunikation, kollaboration och moderna arbetssätt i framtidens organisation?

Paneldebatt med:
Henrik Byström, Microsoft

Carl Wåreus, Google

Mille Beckman, Telia Company

Daniel Karlsson, Acando

Separat bokningsbar temadag 15 november

Teknik som stöttar moderna arbetssätt
– så leder du införandet av teknik för digitalt arbetssätt, digitala möten och kollaboration

Peter Andersson
Founding Partner
UClarity

Läs mer
x

Workshop för dig inom IT, HR eller Facility Management som behöver utveckla den digitala miljön för att stödja mobila och aktivitetsbaserade arbetssätt och skapa förutsättningar för ett modernt arbetsliv. 

Idag finns allt fler kommunikations- och samarbetsverktyg inom alla verksamheter. Det är dock ingen garanti för att rätt verktyg används eller att verksamheten får önskad effekt. Du behöver göra genomtänkta vägval för att uppnå de effekter du önskar av digitala möten och arbetssätt. Den moderna och digitala arbetsplatsen är inte bara en teknisk lösning, utan också en medarbetarupplevelse. En bra arbetsplatsupplevelse är ett ekosystem av verktyg som gör det möjligt för medarbetare att genomföra olika uppgifter, stödja dem i sin roll, bidra till att arbeta mer effektivt och skapa värde när det gäller företagskultur och samarbete.

Under temadagen får du konkreta principer och en bra förståelse för att skapa en digital miljö som stödjer smarta arbetssätt. Oavsett om du befinner dig i startgroparna, eller har infört ett nytt arbetssätt, kommer den här workshopen att ge dig värdefulla insikter och konkreta råd för arbetet med att utveckla den digitala arbetsplatsen.

DEL 1: Teknik för digitala arbetssätt

 • Vilka är trenderna inom teknik för samarbete, möten och kommunikation?
 • Vilken nytta kan digitala verktyg skapa för verksamheten och människorna i organisationen?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vi möter vid intensifierad digitalisering av arbetslivet?

DEL 2: Analys och målbild vid införande av teknik som stöttar moderna arbetssätt

 • Identifiering av tekniskt nuläge – var står ni idag när det gäller digitala verktyg och tjänster för samarbete och mobilitet?
  Analys av 5 dimensioner:
  – Användare: Analys av hur medarbetarna kommunicerar och samarbetar med hjälp av befintliga digitala verktyg och tjänster
  – Verksamhet: Analys av hur förbättrad och effektivare digitala möten och digitalt arbetssätt kan bidra till att uppnå verksamhetens övergripande mål
  – Miljö: Analys av arbetsmiljö (kontor, mötesrum, resor, pendling m.m.) samt interna och externa regelverk som kan påverka eller bidra till ett förändrat digitalt arbetssätt
  – Ekonomi: Analys av befintliga kostnader för IT/Telekom-verktyg och tjänster samt identifikation av besparings- och/eller effektiviseringspotential för framtiden
  – Digitala verktyg: Analys av befintliga och framtida lösningars förmåga att tillgodose anställdas och verksamhetens behov av digitala möten på kort och lång sikt.
 • Identifiering av organisatoriskt nuläge – var står ni idag vad gäller förmåga att samarbeta kring utveckling av teknik och digitala arbetssätt?
  Analys av 5 dimensioner – Medarbetare:
  – Hur medvetna är medarbetare och chefer om behovet av att utveckla digitala arbetssätt?
  – Vill medarbetare och chefer utveckla sätt att arbeta digitalt? –Ser man nyttan?
  – Hur ser kunskapsnivån ut och förutsättningarna att tillgodose kunskapsbehoven?
  – Har man förmåga att omsätta kunskapen i praktisk handling?
  – Vilka stödjande strukturer finns för att förändringen ska få fäste och fortsätta?
 • Skapa en tydlig målbild för digitala arbetssätt samt strategi för hur målet ska nås – för att få med hela verksamheten på den inslagna vägen.

DEL 3: Vanliga utmaningar vid införande av digitala arbetssätt och erfarenhetsutbyte kring tänkbara lösningar

 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vad gäller införande av teknik för digitala arbetssätt?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna ur organisatorisk och mänsklig synvinkel när nya arbetssätt introduceras och utforskas?
  – Vilka krav ställs på samarbete över organisatoriska gränser?
  – Hur påverkas ledarskap och medarbetarskap?
  –  Vad innebär digitalisering för kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö?

DEL 4: Från tekniskt projekt till medarbetardriven utveckling

 • Hur kan strukturerat, distribuerat lärande användas för att skala förändring och skapa engagemang i organisationen?
 • Hur går du från lansering av tekniska verktyg, till kontinuerlig medarbetar- och verksamhetsdriven utveckling av digitala tjänster och arbetssätt?
 • Hur får vi acceptans för ständig för ständig förändring och utveckling av medarbetare och tjänster för arbetsplatsen?
 • Vem ska ta ansvaret för att driva utvecklingen i organisationen?

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-arbetsplatslösningar (Digital Workplace) med fokus på strategiprojekt samt user adoption i verksamheten. Han har lång erfarenhet från projektledning och strategiutveckling för både mellanstora och stora organisationer. Peter känner till utmaningar med komplexa kommunikations och samarbetslösningar för organisationer inom både privat och offentlig sektor och brinner även för området förändringsledning och effektiv möteskultur. Kompetens och erfarenhet bygger på en mer än 20 år lång karriär från Marketing och IT- & telekombranschen där Peter har jobbat för bland annat Microsoft, HP och Compaq både lokalt i Sverige och internationellt.

Hålltider
08:30 Registrering och kaffe
09:00 Temadagen inleds
16:30 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för fika och lunch.

Samarbetspartner

Vill du också bli partner/ha en utställningsplats?

Kontakta Janne Huttunen på
070-495 73 50
eller
janne.huttunen@abilitypartner.se

Digital-Workplace-Arena-2018

Ur innehållet

 • Vad innebär en modern och digital arbetsplats idag och vart är utvecklingen på väg?
 • Strategier och design av den digitala arbetsplatsen – vilka vägval behöver du göra
 • Hur skapar du en effektiv digital miljö med användaren i centrum – en miljö som bidrar till en mer attraktiv arbetsplats med ökad produktivitet, effektivitet och innovation
 • Hur väljer du rätt teknik för effektiv kommunikation, kollaboration och moderna arbetssätt i framtidens organisation?
 • Att framgångsrikt driva införandet av den digitala arbetsplatsen


Ladda ner programmet

Goda skäl att delta

 • Möjlighet att uppdatera dig om de viktigaste trenderna och utvecklingen kring den digitala arbetsplatsen och digitalt samarbete från experterna 
 • Ta del av hur du genom användarvänliga digitala miljöer förbättrar effektiviteten och når era affärsmål 
 • Lyssna till konkreta erfarenheter och råd från företag och organisationer som redan infört digitala arbetsplatser och plattformar för digitalt samarbete – vilka utmaningar man mött och hur man hanterat dessa 
 • Temadagen om teknik som stöttar digitala arbetssätt – ger dig konkreta råd om hur du väljer rätt teknik för en användarvänlig digital arbetsmiljö 
 • Evenemanget ger dig goda möjligheter att nätverka, diskutera egna utmaningar och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige

Hålltider under dagen

08:30-09:00 
Registrering med kaffe och smörgås

09:00-09:10
Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens moderatorer
Susanna Stensdotter och Emil Wessberg, Acando

09:10-10:oo
Henrik Gustafsson, Knowit

10:05-10:35
Henrik Byström, Microsoft

10:35-11:05
Kaffe och mingel

11:05-11:35
Christophe Eléhn, AstraZeneca

11:40-12:10
Jonas Bladt Hansen, Bloch&Østergaard ApS

12:10-13:30
Lunch och nätverkande

13:10-13:50
Paneldiskussion

 

 

13:55-14:25
Per Andersson, Scania IT / VOLKSWAGEN TRUCK & BUS

14:30-15:00
Peter Östman, Vasakronan

15:00-15:30
Kaffe och nätverkande

15:30-16:00
Anna Gärdin, Nacka Kommun

16:05-16:35
Johan Lindbom, InAdvance

16:40-17:10
Ralf Larsson, Electrolux

17:10-17:20
Moderatorerna sammanfattar och avslutar konferensen

17:20-18:00
Välkommen till mingel! Passa på att nätverka under avslappnade former!

Pris

Konferens 14 november
7.990 kr

Temadag 15 november
Pris för deltagare på konferensen
3.990 kr – 3.500 kr i rabatt

Ordinarie pris 7.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigtså betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person, för konferensen.

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms.

Tid & Plats

Konferens 14 november 2018
Temadag 15 november 2018

Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Boende i Stockholm

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt.

Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00

Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00

Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.


Anmäl dig nu!
Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter

Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Telefon 08-694 91 00
e-post info@abilitypartner.se

Ta del av hela vårt utbud på:

www.abilitypartner.se